“AB Gençlik Stratejisi: Yeni Erasmus+ 2021 – 2027 Programı” makalesinde her yerde karşımıza çıkacak AB Gençlik Stratejisi’ni inceleyeceğiz. Yaptığımız projelerin bu stratejiye destek olması projemizin hibe almasını kolaylaştıracaktır. Tabi buna bağlı olarak Avrupa Gençlik Hedefleri de var. Bu arada, bir kaç temel belgenin içeriği ile kendinizi donatırsanız projelerinizi bu hedefler, stratejiler doğrultusunda yazarak şansınızı yükseltebilirsiniz. Daha önce, Erasmus+ Proje Yazmak makalesinde proje yazmak nasıl yapılır anlatmıştık. AB’nin sitesinde AB Gençlik Stratejisiyle ilgili Türkçe sayfa burada ancak henüz Türkçe’ye çeviri yapılmamış. Her şeyden önce, bu stratejide üç kelime öne çıkıyor engage (katıl), connect (bağlan) ve empower (güçlendir.) Bunun yanında, Avrupa Gençlik Hedefleri de var, biz bunları siteden alıntı yaparak inceleyelim.

İçerik

AB Gençlik Stratejisi: Nedir?

AB, bir AB Gençlik Stratejisini geliştirdi. Ve gençlerin demokrasi ve topluma dahil olmalarını ve aktif bir vatandaş olmalarını istiyor. Gençlerin AB Gençlik Diyaloğu’na katılarak kendileri için neyin önemli olduğunu bize söylemelerini istiyoruz.

Bu strateji, gençliğin demokratik hayata katılımını teşvik eder. Aynı zamanda sosyal ve sivil katılımı destekler. Ve tüm gençlerin toplumda yer almak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamayı amaçlar.

EU YouTH Strategy

İlk olarak, yalnızca yukarıdaki tanımdan bile bunu karşılayacak bir çok proje faaliyeti üretebiliriz. Daha sonra, çevrimiçi formda “Projeniz EU hedef ve öncelikleriyle nasıl örtüşüyor” sorusunda bulduğunuz faaliyetleri kullanabilirsiniz. Bu nedenle, o soruyu yanıtlarken AB Gençlik Stratejisiyle örtüştürmeniz zor olmaz. Mesela, projenizi planlarken projenizde gençlerin ilk aşamalardan son aşamaya kadar fikirlerini almak doğru olur. Onların ihtiyaçlarına göre projeyi düzenlediğinizi bahsetmeniz bile onların aktif bir vatandaş olarak demokratik sürece (burada projenin kararları) katılmalarını sağlar. Ayrıca, bu konuda fikirlerini ortaya koyabilecekleri faaliyetler koymanız doğrudan bu Strateji maddesini sağlar.

Katıl (engage)

“Engage (Katıl)”‘yle AB Gençlik Stratejisi, gençlerin anlamlı bir sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik katılımını hedefliyor.

Üye Devletler ve Avrupa Komisyonu şunları yapmaya davetlidir:

– Tüm gençlerin topluma ve demokratik süreçlere kapsayıcı demokratik katılımını cesaretlendirin ve teşvik edin;
– Gençleri, gençlik örgütlerini ve diğer gençlik çalışmalarını düzenleyenleri, gençlerin yaşamlarını her düzeyde etkileyen politikalara aktif olarak dahil edin;
– Gençlerin katılma ve kendi kendini organize etme haklarını tanıyarak yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde gençlik temsillerini desteklemek;
– Gençlerin farklı seslerini her düzeyde karar alma süreçlerine dahil etmek için AB Gençlik Diyaloğunu destekleyin ve iletin;
– Vatandaşlık eğitimi ve öğrenme stratejileri yoluyla vatandaşlık yeterliliklerinin geliştirilmesini teşvik edin;
– ‘Katılmayı öğrenmek’, katılımcı eylemlere ilgiyi artırmak ve gençlerin katılıma hazırlanmalarına yardımcı olmak için fırsatları desteklemek ve geliştirmek;
– Yenilikçi ve alternatif demokratik katılım biçimlerinin kullanımını keşfedin ve teşvik edin. dijital demokrasi araçları.

Engage

Bu arada, doğrudan Gençlik Stratejisi metninden yola çıkarak, “Katıl” kelimesini gerçekleştirmek için projenizde neler olmalı? Örneğin, AB ile ilgili bir atölye yapıp, orada gençleri yakından ilgilendiren sorunlarla ilgili bir tartışma yaptırabilirsiniz. Herkes özgürce fikirlerini söyleyebilir. Projenin temasıyla ilgili olması da gerekmiyor, ama olabilir de. Her şeyden önce, onların katılmalarını sağlamanız gerekir ve bunu ilgili soruda belirtirseniz puan kazanırsınız.

Üstelik, Avrupa Birliği’nin metnin ikinci kısmında üye devletler ve Avrupa Komisyonundan istediklerine de yardımcı olacak faaliyetleri yapar ve bunu belirtmeniz de işe yarar.

Bağlan (connect)

Avrupa’daki gençler gittikçe daha fazla bağlantı kuruyor. Bağlantılar, ilişkiler ve deneyim alışverişi, dayanışma ve Avrupa Birliği’nin gelecekteki gelişimi için çok önemli bir değerdir. Bu bağlantı en iyi şekilde farklı hareketlilik biçimleriyle sağlanır.

Üye Devletler ve Avrupa Komisyonu şunları yapmaya davetlidir:

– Engelleri ortadan kaldırarak ve daha az fırsata sahip gençlere özel dikkat göstererek destek tedbirleri uygulayarak; tüm gençlerin ve gençlik çalışanlarının gönüllülük dahil sınır ötesi hareketlilik fırsatlarına erişimini sağlayın;
– Gençlerin dayanışmaya katılmasını teşvik edin, destek programlarını teşvik edin. Ve AB finansman araçları ile ulusal, bölgesel ve yerel programlar arasında tamamlayıcılık ve sinerji arayın;
– İlgili AB finansman programlarının tasarımına, uygulanmasına ve değerlendirilmesine gençleri ve gençlik kuruluşlarını aktif olarak dahil edin;
– En iyi uygulamaları paylaşın. Ve dayanışma ve gönüllülük faaliyetleri dahil olmak üzere yaygın ve gayri resmi öğrenme yoluyla kazanılan beceri ve yetkinliklerin onaylanması ve tanınması için etkili sistemler üzerinde daha fazla çalışın. Yaygın ve gayri resmi öğrenmenin doğrulanmasına ilişkin 2012 Konsey Tavsiyesinin uygulanmasına devam edin.

Connect

İlk olarak projeniz hibe aldıktan sonra katılımcıları da içine alacağınız Facebook ve WhatsApp grupları kurun. İkinci olarak bu grupların proje sonunda kapatılmayacağını ve takip için kullanacağınızı belirtin. Son olarak, gelecek projeler için de kullanılacağını anlatın bunun da “bağlan” ile örtüştürürseniz projeniz güçlenir.

Ayrıca, üye devletler ve Avrupa Komisyonu için yapılmasını istedikleri şeylere yardımcı olacak faaliyetler yaparak bunu sağlayabilirsiniz.

Güçlendir (empower)

Gençlerin güçlendirilmesi, onları kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenmeye teşvik etmek anlamına gelir. Bugün, Avrupa’daki gençler çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Ve her türden gençlik çalışması, güçlendirme için bir katalizör görevi görebilir.

Üye Devletler ve Avrupa Komisyonu şunları yapmaya davetlidir:

– Gençlik çalışmalarının kalitesi, yenilikçiliği ve tanınması için bir Avrupa Gençlik Çalışma Gündemi geliştirmek ve uygulamak;
– Alandaki politika geliştirme, gençlik çalışanları için eğitim, yasal çerçevelerin oluşturulması ve yeterli kaynak tahsisi dahil olmak üzere her düzeyde kaliteli gençlik çalışması geliştirmeyi desteklemek;
– Tabandan gelenler de dahil olmak üzere gençlik çalışması faaliyetlerini destekleyin ve gençlik çalışmaları ve yaygın eğitim faaliyetleri yoluyla yeterlilik geliştirme ve sosyal içerme sağlayıcıları olarak gençlik örgütlerini tanıma
– Geniş bir hizmet yelpazesi sunan ve/veya gençlik bilgileri sağlayan, kolayca erişilebilen gençlik temas noktaları oluşturun ve geliştirin.

Empower

Tanımdan anlaşılacağını gibi sorumluluk alacakları faaliyetler onları güçlendirecektir. Örneğin, sık yapılan ülke gecelerinin sorumluluğunu almaları. Her ülkenin katılımcısı kendi ülkelerini tanıtmak için gelirken, kültürlerini tanıtan yiyecek, içecek, dans, müzik, içecek getirmek zorundadır. Ülke grupları bunlar gelmeden önce paylaşır ve hep birlikte sunarlar. Sadece bu faaliyet bile bu maddeyi karşılamak için yeterli. Sorumluluk alacakları bir çok faaliyet planlayabilir ve bunları kısaca belirtebilirsiniz.

Avrupa Gençlik Hedefleri

1 – AB’yi Gençlerle Buluşturmak

2 – Tüm Cinsiyetlerin Eşitliği

3 – Kapsayıcı Topluluklar

4 – Bilgi ve Yapıcı Diyalog

5 – Ruh Sağlığı ve Refah

6 – Kırsal Gençliği İleriye Taşımak

7 – Herkes İçin Kaliteli İstihdam

8 – Kaliteli Öğrenme

9 – Herkes İçin Alan ve Katılım

10 – Sürdürülebilir Yeşil Avrupa

11 – Gençlik Örgütleri ve Avrupa Programları

Avrupa Gençlik Hedefleri (European Youth Goals)

Bununla beraber, projenizi yazarken mutlaka bu hedeflerin bir kaç tanesini sağladığınızı da belirtin. Bunu kolayca yapabilirsiniz. Projenize Erasmus+ ve YouthPass faaliyeti koymanız zaten gerekli. Bir de AB oturumu yaparsanız birinci hedefi (AB’yi Gençlerle Buluşturmak) tutturuyorsunuz. Üstelik, projenizde zaten cinsiyet eşitliğini sağlamış olmanız lazım, ikinci hedefte tutuyor. Ayrıca, kaliteli öğrenmeyi sağlayacaksınız, bunu da kullanın. Dahası, yeni dönemle birlikte Sürdürülebilir Yeşil Avrupa öne çıkıyor, projenizin konusu temiz çevre olmasa bile Yeşil Avrupa isminde bir atölye eklemeniz de bu hedefi karşılamanızı sağlayacaktır. Projenizin faaliyetlerini oluşturmadan önce mutlaka bu makaleye geri dönüp projenizin ne kadarını kapsayıp kapsamadığını inceleyin.Yeterli görmüyorsanız ek atölyeler koyun.

AB Gençlik Stratejisi: Sonuç

Sonuç olarak, AB Gençlik Stratejisinde üç başlık öne çıkıyor, katıl, bağlan, güçlendir. Ayrıca Avrupa Gençlik Hedeflerini de nasıl sağladığınızı belirtin.

AB Gençlik Stratejisi Özeti
AB Gençlik Stratejisi

Bu arada, aşağıda bültenimize abone olmayı unutmayın
Ayrıca, Facebook grubumuzda sorularınıza elimizden geldiğince yanıt vereceğiz.

Görsel: Pixabay