“AE1 gençlik değişimi projeleri – Erasmus+ 2021-2027” başlıklı makalede gençlik alanında;
Hareketlilik projeleri nedir?
Hareketlilik projelerinin aşamaları nelerdir?
Gençlerin hareketliliği nedir?
gibi soruların yanıtlarını arayacağız.

Ayrıca, önceki iki makalemizi “AB Gençlik Stratejisi” , “Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” de okumanızı tavsiye ederiz. Bu arada, “Erasmus+ projesi yazmak” da ilgi çekici. Bu makale ProgramRehberi2021‘in ilgili bölümünden doğrudan alıntılarla ve özeti çıkarılarak L4Y tarafından hazırlanmıştır.

İçindekiler

Hareketlilik Projeleri Nedir?

Gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar: Erasmus+ Programından destek alarak farklı hareketlilik türlerinde projeler yürütür.

Katılan katılımcıların profiline bağlı olarak, aşağıdaki AE1 Hareketlilik Projeleri türleri şunlardır,

Eğitim ve Öğretim alanında:
– Yüksek öğretim öğrencileri ve personeli için hareketlilik projesi;
– MEÖ öğrencileri ve personeli için hareketlilik projesi;
– Okul öğrencileri ve personeli için hareketlilik projesi;
– Yetişkin eğitimi öğrencileri ve personeli için hareketlilik projesi.

Gençlik alanında:
– Gençler için hareketlilik projeleri – Gençlik değişimleri
– Gençlik çalışanları için hareketlilik projeleri
– Gençlik katılım faaliyetleri

Aşamaları Nelerdir?

Bir hareketlilik projesi aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır:

– İlk olarak, planlama (öğrenme çıktılarının, faaliyet formatlarının, çalışma programının geliştirilmesinin tanımlanması dahil, faaliyet programı)

– İkinci olarak, hazırlık (pratik düzenlemeler, katılımcıların seçimi, ortaklarla ve katılımcılar anlaşmaların düzenlenmesi, dilsel/kültürlerarası/öğrenim ve görevle ilgili katılımcıların projeye gelmeden önceki hazırlıkları);

– Üçüncü olarak, hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması;

– Ve son olarak, takip (faaliyetlerin değerlendirilmesi, doğrulama ve resmi tanıma dahil – uygun olduğu durumlarda – etkinlik sırasında katılımcıların öğrenme çıktıları ve projenin sonuçları).

Program Rehberi Sayfa 39

Aşamalarda bir değişiklik yok.

Yenilik: Akreditasyon

Hareketlilik faaliyetlerinin yeniliğinin ve kalitesinin üçüncü önemli unsuru, Erasmus + katılımcı kuruluşların daha geniş bir stratejik çerçeve içinde ve orta vadede hareketlilik faaliyetlerini düzenleme olanağına sahip olmasıdır. Tek bir hibe başvurusu aracılığıyla, bir hareketlilik projesinin koordinatörü birkaç hareketliliği organize ederek birçok kişinin yurtdışına farklı ülkelere gitmesine izin veren faaliyetler yapabilecektir. Sonuç olarak, Erasmus + kapsamında başvuru sahibi kuruluşlar, projelerini katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda, fakat aynı zamanda kendi iç planlarına (uluslararasılaşma, kapasite geliştirme ve modernizasyon) yönelik olarak da tasarlayabilecektir.

Akreditasyon programları, Ana Eylem 1’in yüksek etkisinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Eğitim, yüksek öğrenim hareketlilik konsorsiyumu için Erasmus akreditasyonu ve MEÖ, okul eğitimi, yetişkin eğitimi ve gençlik alanları, kuruluşların sürekli temel, uzun vadeli hedeflere ve kurumsal etkiye odaklanmalarına izin verir.

Program Rehberi Sayfa 39-40

İlk olarak, bunun güzel bir yenilik olduğunu belirtmek gerekir, kurumların farklı bir çok proje yapmak yerine, tek bir hibe başvurusu yapıp uzun vadede sadece yeni katılımcılar belirleyerek projelerini bir çok defa tekrar edebilmelerini sağlayacak. Bu nedenle, akreditasyon başvuru formunu dikkatlice doldurmak gerekiyor. Uygulamanın nasıl olacağını zaman içinde öğreneceğiz. Ama kurumsallaşmayı desteklediği program rehberinde yazanlardan kesin gibi gözüküyor. Örneğin, bir kurum takım çalışmaları konusunda uzmanlaşıp bu tür projeleri bir kere başvurup farklı ülkeler farklı katılımcılarla yapma şansına sahip oluyor.

AE1 Gençlik Değişimi: Gençlik Alanında Akreditasyon

Gençlik alanında, Erasmus akreditasyonu şunları hedefliyor:

– Birincisi, yaygın ve plansız (informal) öğrenim yoluyla gençlerin bireysel ve mesleki gelişimini güçlendirmek hareketlilik faaliyetleri;
– İkincisi, gençlerin güçlendirilmesini, aktif vatandaşlıklarını ve demokratik hayata katılımlarını teşvik etmek;
– Üçüncüsü, yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde gençlik çalışmalarının kalite gelişimini inşa ederek teşvik etmek. Gençlik alanında aktif olan ve eğitim ve mesleki gelişimini destekleyen kuruluşların kapasitesi geliştirmek. Ve gençlik çalışanlarının eğitimsel ve mesleki gelişimini desteklemek;
– Ve son olarak, kapsayıcılık ve çeşitliliği, kültürlerarası diyaloğu, Avrupa işbirliğini ve dayanışma değerlerini, Avrupa’daki gençler arasında fırsatlar ve insan haklarını teşvik etmek.

Başvuru sahibi kuruluşlardan, uzun vadeli hedeflerini belirleyip ve faaliyetlerini planlamaları istenecektir. Erasmus+ fonları, beklenen faydalar ve proje yönetimine yaklaşımlarını önemser. Ödülü Erasmus Gençlik akreditasyonu, başvuru sahibinin uygun ve etkili süreçlere ve önlemlere sahip olduğunu onaylar. Yüksek kaliteli öğrenim hareketliliği faaliyetlerini planlandığı gibi uygulayıp bunları gençlik alanına fayda sağlamak için kullanın.

Akreditasyon alan kurumlar, basitleştirilmiş gençlik hareketliliği faaliyetleri için finansman (hibe talebi) başvurusu yapar. Başvurular önceden onaylanan akreditasyon planına dayanır. Bu nedenle planlananların ayrıntılı bir listesi/açıklaması/faaliyetler gerekli değildir. Bunun yerine, faaliyetlerin sayısı ve katılımcı sayısı öne çıkar.

Gençlik Alanında Öğrenme Hareketliliği

Yaygın ve plansız (informal) öğrenim, gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan temel yeterlikleri edinmelerini, sosyo-eğitimsel gelişme ve topluma aktif katılımlarını teşvik ederek istihdamlarının kolaylaşmasını sağlar. Gençlik çalışanları, öğrenme hareketliliği faaliyetlerine katılımları sayesinde, kendi profesyonel meslekleri ile ilgili beceriler geliştirir.
Geliştirmek, yeni kurumsal uygulamaları teşvik etme ve genel olarak gençlik çalışmasının kalitesini yükseltmek.
Gençlik alanındaki öğrenme faaliyetlerinin, gençlerin yanı sıra genç insanlar, dahil olan kuruluşlar, bu faaliyetlerin gerçekleştiği topluluklar, gençlik alanının kendisi ve Avrupa’da genel olarak ekonomik ve toplumsal sektörler üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etkisi olması amaçlanmıştır.

Aşağıdaki Eylemler desteklenmektedir:
– Gençlerin hareketliliği – Gençlik değişimleri (bu makalenin konusu)
– Gençlik çalışanları için hareketlilik projeleri (başka bir makalede işleyeceğiz)
– Gençlik katılım faaliyetleri (bunun içinde farklı bir makale yazacağız)

Bu kaynaklara ulaşmak için iki yol var.

Birincisi, standart eski sistemle projelere başvurmak. İkincisi, ise Akreditasyon.

Standart projeler ilk defa proje yapacaklar, bir defalık proje düzenleyenler için daha yararlı olacaktır.

Ancak, gençlik alanında akreditasyonunuz varsa, hareketlilik faaliyetleriniz için düzenli olarak kaynak alabilirsiniz.

AE1 Gençlik Değişimi: Gençlerin Hareketliliği Nedir?

İlk olarak, Erasmus+, kurumları ve resmi olmayan gençlik gruplarını; farklı ülkelerden gençleri bir araya getirmeleri, örgün eğitim sisteminin dışında değişim yapmaları için destekler. Daha sonra, gençleri aktif vatandaşlar olmaları için teşvik eder ve güçlendirir. Onları Avrupa projesine bağlar, yardımcı olur; yaşam ve mesleki gelecekleri için yeterlilikler kazandırır ve geliştirir.

Hedefler: AE1 Gençlik Değişimi şunları hedefler:
– Kültürlerarası diyaloğu, öğrenmeyi ve Avrupalı ​​olma hissini teşvik etmek;
– Gençlerin beceri ve tutumlarını geliştirmek;
– Avrupa değerlerini güçlendirmek ve önyargıları ve stereotipleri yıkmak;
– Sosyal olarak ilgili konular hakkında farkındalık yaratmak, böylece topluma katılımı ve aktif katılımı teşvik etmek.
Eylem, imkanları kısıtlı olanlara özel olarak odaklanarak tüm gençlere açıktır.

AE1 Gençlik Değişimi: Politika Bağlamı

AB Gençlik Stratejisi makalesinde belirttiğimiz şekilde projenizi planlayın;

Ek olarak bazı tematik stratejileri de gözden geçirin, Gençlik Katılım Stratejisi (Youth Participation Strategy), YouthPass ve Avrupa Eğitim Stratejisi (European Training Strategy)

Faaliyetlerin Tanımı

Gençlik Değişimi

Gençlik Değişimleri, Avrupa Gençlik Hedeflerinden ilham alarak ilgi duydukları bir konuda, atölye çalışmaları, alıştırmalar, tartışmalar, rol oyunları, açık hava etkinlikleri v.b. faaliyetlerin yapıldığı bir öğrenme sürecidir.

Hazırlık Ziyareti

Bu faaliyetlere ek olarak, projelerde hareketlilik öncesi ortaklardan yönetici bir grubun katılmasıyla Hazırlık Ziyaretleri yapılabilir.

AE1 Gençlik Değişimi: Projeyi Kurmak

Bir proje en az iki kurum tarafından uygulanmalıdır. Bir projeye dahil olan kurumlar, kendi katılımlarından yarar sağlamalıdırlar; bu nedenle proje bu kurumların hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. İlgili kurumlar katılımcıları “gönderen” ve/veya “kabul eden”, yani aktiviteye ev sahipliği yapma rollerini üstlenir. Ortaklardan birisi koordinatör olur ve diğerleri adına projeye başvurur.

Bir proje dört aşamadan oluşur: planlama, hazırlık, uygulama ve takip. Katılımcı kurumlar ve faaliyetlere katılan gençler tüm bu aşamalarda aktif olarak rol almalı ve böylece öğrenme deneyimlerini geliştirmelidir.

– İlk olarak, planlama (ihtiyaçları, hedefleri, öğrenme çıktılarını, faaliyet formatlarını, iş programının geliştirilmesini tanımlayın, faaliyet programı vb.)
– İkinci olarak, hazırlık (pratik düzenlemeler, ortaklarla anlaşmaların düzenlenmesi, dilsel/kültürlerarası/öğrenme ve katılımcıların ayrılmadan önce görevle ilgili hazırlanması vb.)
– Üçüncü olarak, faaliyetlerin uygulanması;
– Ve son olarak, takip (faaliyetlerin değerlendirilmesi, katılımcıların öğrenme çıktılarının belirlenmesi ve belgelenmesi, yanı sıra proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması).

Kaliteli bir Gençlik Değişimi:
– Gençlerin ve katılımcı kuruluşların aktif katılımına dayanır.
projenin tüm aşamaları, bu şekilde onların öğrenme ve gelişim deneyimlerini artırarak;
– Çeşitli katılımcı gruplarını içerir ve bu çeşitlilik üzerine inşa eder;
– Genç katılımcıların açıkça tanımlanmış ihtiyaçlarına dayanmaktadır;
– Katılımcıların yaygın ve gayri resmi öğrenme çıktılarının uygun şekilde tanımlanmasını sağlar ve belgelendirir;
– Katılımcıları Avrupa konuları ve değerleri üzerinde düşünmeye teşvik eder.

Öğrenme Süreci

Yaygın öğrenim bağlamında bir Gençlik Değişiminin hazırlanması, söz verilen öğrenmenin en azından bir kısmının yapılmasını gerektirir. Uygun fırsatları sağlamak için sonuçlar önceden planlanır. Faaliyete katılan gençler ihtiyaçlarının belirlenmesine ve elde edilmek istenen öğrenmeye katkıda bulunmalıdır.

Katılımcılar ayrıca mümkün olduğunca faaliyetin tasarımına ve geliştirilmesine (program, çalışma yöntemleri ve görev bölümünün tanımlanması) ve öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak için nasıl hazırlanılacağına ve değişim sırasında kazanacakları kişisel gelişime birlikte karar vermelidirler.

Temel faaliyet bittikten sonra, katılımcılar faaliyet hakkında bir geri bildirim sağlamaya, neler yaptıklarını yansıtmaya davet edilmelidir. Aynı zamanda, öğrendiklerini ve bu öğrenme çıktılarından nasıl yararlanabileceklerini düşünmelidir.

Bu arada, faaliyetin takibi, bireysel olarak ve mümkün olduğunda grup olarak yapılabilir.

Ayrıca, kurumlar, öğrenme sürecini, öğrenme sonuçlarının tanımlanmasını ve belgelenmesini (YouthPass, EuroPass, v.b.) desteklemelidir.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik

Ek olarak, Erasmus+ Programı, tüm eylemlerinde eşit fırsatlar ve erişim, kapsayıcılık ve adaleti teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Kurumlar, katılımcıların görüşlerini dikkate alarak erişilebilir ve kapsayıcı proje faaliyetleri tasarlamalıdır. İmkanları kısıtlı gençleri karar alma sürecine dahil etmek gibi.

Gençlik Değişimleri, imkanları kısıtlı gençlerin dahil edilmesi için özellikle uygundur:
– Grup hareketliliği, bir grubun güvenliğinde uluslararası hareketlilik deneyimi sunar;
– Gençlik Değişimlerinin kısa süreli olması, imkanları kısıtlı gençlerin katılımını sağlar;
– Yerel gençlerin katılımı, Avrupa projelerine ilk katılımı kolaylaştırır.
Gençlik Değişimleri, projenin konusu olarak kapsayıcılık ve çeşitlilik üzerinde çalışmak için de uygundur, örneğin; stereotiplere karşı mücadele etmek, anlayışı, hoşgörüyü ve ayrımcılık yapmamayı teşvik etmek.

Katılımcıların Korunması ve Güvenliği

Bir Gençlik Değişiminde, grup liderleri bulunur. Grup liderleri, katılımcıları izler ve onlara ana faaliyetler sırasında destek olur. Aynı zamanda güvenli, saygılı ve ayrım gözetmeyen bir çevre sağlar ve katılımcıların korunmasını gözetir. Bir Gençlik Değişiminin planlanması ve hazırlanması sırasında, katılımcıların korunması ve güvenliği konusu ele alınmalı ve riskleri önlemek/azaltmak için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

Çevresel sürdürülebilirlik

Bir Gençlik Değişimi, katılımcılar arasında çevresel olarak sürdürülebilir ve sorumlu davranışı teşvik etmelidir. Hareketlilik faaliyetlerinin çevresel ayak izini azaltmak veya telafi etmek için hareket etmenin önemi hakkında farkındalık yaratmalıdır. Ayrıca, bir Gençlik değişimi çevre bilincini artıracak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Sürdürülebilir pratikleri entegre ederek (örneğin, yeniden kullanılabilir ve çevre dostu malzemeleri seçmek, atıkları azaltmak ve geri dönüşüm, sürdürülebilir ulaşım araçları) bu yapılabilir.

Dijital geçiş

Bu arada, Erasmus+ Programı, tüm katılımcı kurumları dijital araçların kullanımı ve öğrenme methodlarını fiziksel faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak ortaklar arasında işbirliğini ve faaliyetlerin kalitesini geliştirmek için desteklemektedir.

Erasmus Gençlik Kalite Standartları

Her şeyden önce, bu Eylem kapsamında desteklenen tüm projelerin uygulanması, yüksek kaliteli öğrenim hareketliliği etkinlikleri düzenlemek için Erasmus Gençlik Kalite Standartlarını takip etmelidir. Ayrıca, Erasmus Gençlik Kalite Standartları, eylem ve katılımcıların seçimi ve hazırlanması gibi proje görevleri için somut uygulamaları, öğrenme çıktılarının tanımlanması, değerlendirilmesi ve tanınması, proje sonuçlarının paylaşılması v.b gibi programın temel ilkelerini kapsar.

AE1 Gençlik Değişimi: Sonuç

Sonuç olarak, bu makale henüz Türkçe bir rehber olmadığından (olacak mı belirsiz) Ana Eylem 1 Hareketlilik Projelerinden Gençlik Değişimi ile ilgili bilgilendirmek için hazırlandı.

Bu arada, aşağıda bültenimize abone olmayı unutmayın
Ayrıca, Facebook grubumuzda sorularınıza elimizden geldiğince yanıt vereceğiz.

Görsel: Pixabay