“Bireylerin öğrenme hareketliliği: Erasmus+ 2021 – 2027” başlıklı makalesinde yeni Erasmus+ programının Ana Eylem 1 için yapılan projelerden beklenen sonuçları nasıl üreteceğinizi anlatıyoruz. Önceki makalemiz “AB Gençlik Stratejisi” ‘nde projelerinizin üç temel stratejiyi kapsayarak yapılmasının nasıl olacağı konusunda örnekler vermiştik. Bu makalede AB’nin katılımcılar ve kurumlardan beklediği sonuçları inceleyeceğiz.

Bu Ana Eylem kapsamında desteklenen eylemlerin, katılımcılar ve dahil olan katılımcı kuruluşların yanı sıra bu tür faaliyetlerin çerçevelendirildiği politika sistemleri üzerinde olumlu ve uzun süreli etkiler getirmesi beklenmektedir.

Biz gençlik projelerine odaklandığımız için sadece gençlik alanıyla ilgili öneriler sunacağız ama bu diğer alanlar içinde bunları kullanabilirsiniz.

Projenizi planladıktan sonra da beklenen sonuçlardan hangilerini ürettiğine karar verebilirsiniz. Hepsini üretmeniz beklenmiyor. Projenizi planlamadan önce bu sonuçlara bakarak da projenizi tasarlamanız mümkün. Biz genelde projemizi planladıktan sonra hangilerini karşıladığını araştırarak ona göre ilgili soruyu yanıtlıyoruz. Bu size kalmış bir karar.
.

İçindekiler

Öğrenciler, çıraklar, gençler ve yetişkin öğrenciler

Her şeyden önce, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği tipindeki projeler için bilinmesi gereken şey, Gençlik Değişimi ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği gibi iki proje tip olduğudur. Projeniz bir gençlik değişimi ise aşağıdaki sonuçları üretmeniz beklenmektedir. Eğer projeniz, gençlik çalışanlarının hareketliliği ise Personel, Gençlik Çalışanları, Çalışanlar başlığındaki sonuçları üretmelisiniz. Her ikisini de yapmanıza gerek yok. Her iki proje tipinde ortak olan kısım Kurumlardır.

Program Rehberi’inden: Gençlik Değişimlerinden beklenen sonuçlar

Öğrenciler, kursiyerler, çıraklar, yetişkin öğrenciler ve gençlerle ilgili olarak, hareketlilik faaliyetleri desteklenmektedir.
Bu Ana Eylem kapsamında, aşağıdaki sonuçlardan bir veya daha fazlasını üretmesi amaçlanmaktadır:
1 – Geliştirilmiş öğrenme performansı;
2 – İstihdam edilebilirliğin artması ve kariyer olanaklarının artması;
3 – Artan inisiyatif ve girişimcilik duygusu;
4 – Artan öz güçlendirme ve öz saygı;
5 – Geliştirilmiş yabancı dil ve dijital yeterlilikler;
6 – Kültürlerarası farkındalığın artması;
7 – Topluma daha aktif katılım;
8 – Avrupa projesi ve AB değerleri hakkında daha iyi farkındalık;
9 – Yurt dışındaki hareketlilik dönemi sonrası gelecekteki (örgün/yaygın) eğitim veya öğretime katılmak için artan motivasyon.

Program Rehberi Sayfa 38

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Gençlik Değişimleri için Öneriler

Her şeyden önce, projelerinizi hazırlarken, beklenen sonuçları nasıl üreteceğinizi açıklamanız gerekiyor. Çevrim içi formdaki bu soruyu yanıtlarken yukarıdaki sonuçları nasıl üreteceğinizle ilgili önerilerimiz var. Bunları çeşitlendirmek için yaratıcılığınızı kullanın. Farklılığınızı ortaya koyun!

1 – İlk olarak, öğrenme kalitesinin artırılması ile ilgili bir makale yazmayı planlıyoruz. Bağlantısını buraya yerleştiririz.

2 – İkinci olarak, genç işsizliği, Türkiye’nin önde gelen sorunlarında birisi. Gençlere işe girişlerini kolaylaştıracak beceriler kazandıracak projeler yapabilirsiniz. Örneğin, dijital becerilerinin geliştirilmesi, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, takım çalışmasına yönelik projelerle bu sonucu üretirsiniz. Ayrıca, projenizin bir bölümünde de CV yazmakla ilgili bir atölye olursa da çok güzel olur.

3 – Daha sonra, projelerde gençlere özgür bir ortam hazırlamanız, ifade özgürlüğüne özel önem vermeniz gerekir. Onların fikirlerini söylemesi, sorumluluk alması, girişimcilik ruhlarını kamçılamanız bu sonucu elde etmenizi sağlayacaktır.

4 – Dahası, AB projelerinde ayrımcılık yapılmamasıdır. Herkesin eşit olması, yaparken öğrenmek, toplum içinde rahat olmak ve takım çalışmaları gibi faaliyetler onları güçlendirir. Bunun yanında, kendilerine saygılarını da artıracaktır.

5 – Ayrıca, yeni program (Erasmus+ 2021 – 2027) dijital yeterliliklere özel önem veriyor. Her zaman bir yazılım projesi yapamasanız bile projelerinizde dijital araçların kullanılmasını teşvik etmeniz bu sonuca ulaşmanızı sağlar.

6 – Bu arada, kültüre gezi, Ülke geceleri gibi faaliyetler ile bunu sağlayabilirsiniz

7 – Demokratik hayata daha aktif katılmaları için en az bir tane Aktif Vatandaşlık atölyesi planlamanız oldukça yararlı olacaktır.

8 – Proje boyunca zaten AB projesinin ne olduğunu öğrenecekler, bunu desteklemek için bir Erasmus+ Giriş ve YouthPass atölyesini faaliyetler arasına almanız projenizi güçlendirir

9 – Son olarak, projeniz yer alan katılımcıların gelecekteki eğitimleri için teşvik edici bir atölye planlamak faydalı olur.

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Personel, Gençlik Çalışanları, Çalışanlar

Program Rehberi’nden: Gençlik Çalışanlarının Hareketliliğinden beklenen sonuçlar

Personel, gençlik çalışanları ve eğitim, öğretim ve gençlikle ilgili profesyonellerle ilgili olarak, hareketlilik faaliyetleri;
Aşağıdaki sonuçlardan birini veya birkaçını üretmesi beklenmektedir:

10 – Mesleki profilleri (öğretim, eğitim, gençlik çalışması, vb.) İle bağlantılı olarak gelişmiş yeterlilikler;
11 – ülkeler genelinde eğitim, öğretim veya gençlik çalışmalarındaki uygulamaların, politikaların ve sistemlerin daha geniş bir şekilde anlaşılması;
12 – Eğitim kurumlarının kendi bünyesinde modernizasyon ve uluslararası açılım açısından değişiklikleri tetikleme kapasitesinin artması;
13 – Sırasıyla, örgün ve yaygın eğitim, mesleki eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağlantıların daha iyi anlaşılması;
14 – Öğrenciler, stajyerler, çıraklar, öğrenciler, yetişkin öğrenciler, gençler ve gönüllüler lehine daha kaliteli iş ve faaliyetler;
15 – Sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğe daha fazla anlayış ve duyarlılık;
16 – Dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarını karşılama becerisinin artması;
17 – Öğreniciler için hareketlilik faaliyetlerine yönelik artan destek ve tanıtım;
18 – Mesleki ve kariyer gelişimi için artan fırsatlar;
19 – Geliştirilmiş yabancı dil ve dijital yeterlilikler;
20 – Günlük işlerinde artan motivasyon ve memnuniyet.

Program Rehberi Sayfa 38

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Projeleri için Öneriler

10 – Bu sonucu üretmek için gençlik çalışanlarının mesleki yeterliliklerini geliştirecek türde projeler ve atölyeler yapmalısınız. Örneğin, gelişen teknolojiler, dijital yeterlilikler, takım çalışmaları, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme v.b. Gençlik çalışanlarının bu konularda kendilerini geliştirmeleri, çalıştıkları gençlere de fayda sağlayacaktır.

11 – Farklı ülkelerden gençlik kurumlarıyla yapacağınız gençlik çalışanlarının hareketliliği projelerinde projenizin temasına uygun bir konu belirleyerek “iyi uygulamaların değişimi” türünde faaliyetler planlayabilirsiniz. Ayrıca, kurumların kendilerini tanıttıkları bir faaliyet de bu sonucu üretmenize katkı sağlar.

12 – Bu arada, 11’de anlatılan farklı ülkelerdeki gençlik uygulamaları, proje sayesinde uluslar arası ağ kurmaları kendilerinde de modern değişiklikleri tetikleyecektir.

13 – Buna uygun bir proje yaparsanız bu sonucu sağlayabilirsiniz. Ama her zamanki projeleri de mutlaka bunu da sağlayayım diye zorlamaya da gerek yok.

14 – Gençlik çalışanlarının, gençlere yönelik faaliyetlerinin kalitesinin artmasına yönelik faaliyetler

15 – Dil oyunlarının, ağ kurma faaliyetlerinin yapıldığı sosyal gece, ülke geceleri, kültürel gezi gibi faaliyetler bu sonucu sağlamak için yeterli.

16 – Dezavantajlı gençlerin ihtiyaçlarına yönelik proje yaparsanız bu sonuçları sağlarsınız ama diğer projelerinizde bunu da sağlayayım diye gereksiz faaliyetler planlamanız doğru olmaz.

17 – Hareketlilik faaliyetleri konusunda bilgilendirme ve destek veren faaliyetler planlarsanız bu sonucu üretmiş olursunuz.

18 – Gençlik çalışanlarının kariyerlerine ve mesleki gelişimlerine uygun projeler planlayabilirsiniz.

19 – Bu sonucu hemen her projede elde edebilirsiniz. Proje konunuz bununla ilgili olmasa bile, cep telefonlarını kullanarak proje temanızla ilgili bazı dijital araçlar kullandırarak da bu sonucu üretebilirsiniz. Sosyal gecede, dil oyunları gibi farklı dilleri öğrenmeye yönelik faaliyetler de olabilir.

20 – Daha kaliteli gençlik çalışmaları üretebilecek sonuçlar alırsanız, gençlik çalışanlarının günlük çalışmalarında daha mutlu ve motive olmalarını sağlarsınız.

Kurumlar

Program Rehberinden

Bu Ana Eylem kapsamında desteklenen faaliyetlerin ayrıca aşağıdaki sonuçlardan birini veya birkaçını üretmesi beklenmektedir:
katılımcı kuruluşlar:

21 – AB/uluslararası düzeyde faaliyet gösterme kapasitesinin artması: gelişmiş yönetim becerileri ve uluslararasılaşma stratejiler; diğer ülkelerden ortaklarla güçlendirilmiş işbirliği; artan mali tahsis AB/uluslararası projeleri düzenlemek için kaynaklar (AB fonları dışında); hazırlıkta artan kalite, AB / uluslararası projelerin uygulanması, izlenmesi ve takibi;

22 – Örneğin aşağıdakileri sağlayarak, hedef gruplarına yönelik yenilikçi ve gelişmiş bir şekilde faaliyet gösterme: daha fazla öğrenciler, kursiyerler, çıraklar, gençler ve gönüllüler için ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda cazip programlar; öğretim ve eğitim personelinin niteliklerinin iyileştirilmesi; geliştirilmiş süreçler yurtdışındaki öğrenme dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınması ve onaylanması; için daha etkili faaliyetler yerel toplulukların yararı, gençleri aktif olarak dahil etmek için geliştirilmiş gençlik çalışma yöntemleri ve uygulamaları insanlar ve/veya dezavantajlı gruplara vb. hitap etmek için;

23 – Organizasyon içinde daha modern, dinamik, kararlı ve profesyonel ortam: entegrasyona hazır günlük aktivitelere iyi uygulamalar ve yeni yöntemler; farklı alanlarda aktif olan kuruluşlarla sinerjilere açık sosyal, eğitim ve istihdam alanları; personelinin mesleki gelişimini stratejik olarak planlama bireysel ihtiyaçlar ve organizasyonel hedeflerle ilişkisi; ilgiliyse, mükemmel öğrencileri ve dünyanın her yerinden akademisyenleri çekebilir .

Uzun vadede, bu Ana Eylem kapsamında desteklenen birkaç bin projenin birleşik etkisi;
Katılımcı ülkelerdeki eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri üzerinde bir etkiye sahiptir, böylece politikayı teşvik etmesi, reformlar ve Avrupa ve ötesindeki hareketlilik fırsatları için yeni kaynaklar çekmesi beklenebilir.

Program Rehberi Sayfa 38-39

Öneriler

21 – İlk olarak, katılımcı kurumların projelerde sağlayacakları ağ ve o kurumların ağları AB ve uluslar arası düzeyde iş yapma deneyimlerini artmasını, yeni işbirliği imkanları, ve belki yeni mali kaynaklara ulaşmalarını sağlayacaktır.

22 – İkinci olarak, kurumların bu projelerde öğrendikleri kendi yerellerini geliştirmelerinin de önünü açar. Bu nedenle, yerellerinde daha etkili faaliyetler yapmaları onların amaçlarına ulaşmalarını da kolaylaştıracaktır..

23 – Son olarak, farklı ülkelerden, farklı geçmişlerden gelenlerle yaptıkları bu projeler, kurumların kendi iç işleyişini de olumlu olarak etkileyecektir. Bu sebeple, daha modern, daha verimli çalışmaları projelerin getireceği olumlu sonuçlardan birisidir.

Bireylerin Hareketliliği: Sonuç

Sonuç olarak, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projelerinde AB size bu kadar yüksek hibeler verirken kendi arzu ettiği sonuçları almak ister. Bu sırada, beklenen bu sonuçlar, katılımcılar, çalışanlar ve kurumlar için ayrı ayrıdır. Yukarıda bunları üretmek için ne tür faaliyetler/projeler yapmanız gerektiğini anlattık. Bununla beraber, bu makalenin elinizin altında olması ve ilgili soruyu buraya bakarak yanıtlamanız yararlı olur.

Bu arada, aşağıda bültenimize abone olmayı unutmayın
Ayrıca, Facebook grubumuzda sorularınıza elimizden geldiğince yanıt vereceğiz.

Görsel: Pixabay